13 195 25
13 420 30 41
697 511 977
# fhu.arktur@o2.pl
TWOJE TAXI KROSNO

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w życie, w dniu 25.05.2018r
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU ) z dnia 27.04.2016r w sprawie
ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informujemy, w jaki
sposób będą przetwarzane Państwa dane ;
Administratorem danych osobowych jest F.H.U „ARKTUR”, właściciel Twoje Taxi Krosno,
ul. Tysiąclecia 10/33, 38-400 Krosno, NIP 684 208 57 44;
Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług przewozowych ,
obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych, oraz podmiotom umownie współpracującym z administratorem ,
wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres ,
podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania usługi;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu administratora, szczególnie związanego z obowiązkiem prowadzenia ewidencji
zgodnej z nowelizacją ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, gdzie pojawiło się
w art. 4 ust. 24 pośrednictwo przy przewozie osób. Chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw
wobec przetwarzania danych, sprzeciw ten nie dotyczy danych przechowywanych dla
Krajowe Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w
terminach określonych przepisami prawa;
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.